Домашние рецепты

Все самое вкусное тут

Исирик перевод на русский. Из истории…

17.10.2019 в 03:05

Исирик перевод на русский. Из истории…

Исирик перевод на русский. Из истории…На Востоке название травы звучит по-разному: исирик, испанд, адраспан, хармал . Но в народе распространено название «хазор-испанд» , что означает «лекарство от тысячи болезней» . Первое упоминание о чудо-траве встречается в «Авесте» (VII-V вв. до н.э.). Именно тогда дымом гармалы начали окуривать заболевших людей. Траве приписывались очистительные свойства, поэтому ее применяли в храмах и местах захоронения. Авиценна применял гармалу при простудных и кожных заболеваниях, лечил ей заболевания глаз, суставов, селезенки, кишок, и даже геморрой. В двадцатые годы в Средней Азии гармалой окуривали чумные и холерные бараки.

До сих пор хазор-испанд остается популярным средством в народной медицине Востока. Судите сами, ванны из этого растения принимают при ревматизме и кожных заболеваниях, семена используются как желчегонное средство. Специальный отвар из семян помогает при астме и одышке. Чай из листьев растения лечит болезни почек, неврастению, укрепляет десны. Кроме того, растение используется в качестве противоглистного, противорвотного и снотворного средства.

Москалев С. Э.в журнале «Наука и Религия» 1996 № 2 описывает народный способ получения лекарства от тысячи болезней: «Куст могильника весной закрывают старым, побитым с трещинами и дырками, казаном, чтобы поступал воздух. Могильник растет и в течение нескольких недель из его выделений на стенках казана образуется слой липкого смолообразного вещества, которое соскабливают ножом. Это „вещество“ считается самым эффективным лекарством, которое лечит от всех недугов. Конечно, трудно себе представить такое лекарство от всех болезней, но и здесь может быть зерно мудрости. Могильник обладает огромной жизненной силой, он растет на таких местах, где подчас другое растение существовать не может, и вот этот великолепный жизненный дух растения осаждается на стенках казана. Болезни часто происходят от слабости, потери жизненных сил, а такое вещество может вдохнуть в человека новую жизнь, научить его, как стоять под палящим зноем, и опрокидывающим ветром в нашей жизни. Это чудесная субстанция и способ ее получения, вероятно, придуман средневековыми арабскими алхимиками».

Исирик уруги. Isiriq mo‘jizasi

Isiriqni tanimaydiganlar oramizda bo‘lmasa kerak, albatta. Lekin uning tibbiy xususiyatlarini to‘la biladaginalar kam topiladi. Aynan shuni hisobga olgan holatda saytimizning bugungi mavzusini isiriqning tibbiy xususiyalarini yoritishga qaratdik. Avval o‘simlikning biologik tuzilishi bilan tanishib olsak, isiriq 30-70 sm bo‘lib o‘sadigan ko‘p yillik o‘simlikdir. Poyasi bir nechta, ko‘p tukli, poyasi atrofga yoyilib o‘sadi. Oq sarg‘ish gullari poyada yakka-yakka o‘rnashgan. Mevasi sharsimon, ko‘p urug‘li. U erta bahordan o‘sa boshlaydi.

Issiriqning tabobatdagi o‘rni haqida gapiradigan bo‘lsak, sir emaski bu o‘simlik “tabiat gavharlaridan” biri hisoblanadi. U tabobatda keng miqyosda ishlatiladi. O‘simlikning bunday keng miqyosda ishlatilishiga sabab, uning tarkibida alkaloidlar, peganol, peganidin, garmin, garmalin, turli moylar, oshlovchi moddalarning mavjudligidir. Yuqoridagi moddalardan misol tariqasida oladigan bo‘lsak, garmin asab tizimini tinchlantiradi, bosh miya yallig‘lanish asorati – qaltirashni davolashda va uxlatuvchi modda (dori) sifatida ishlatilgan.

Endi esa qanday holatlarda isiriqdan foydalangan holatda darddan forig‘ bo‘lish mumkinligini birma-bir sanab o‘tsak (Qancha sanasak ham sanog‘iga yetish qiyin)

Foydali jihatlari…

 • Isiriq o‘tini kuydirib, biroz hidlansa bosh og‘rig‘i yo‘qoladi;
 • Isiriq urug‘I qaynatmasi nafas olishi qiyinlashganda , nafas qisishida zig‘ir urug‘i bilan bilan araashtirib ichilsa yuqoridagi dardlarga davo bo‘ladi;
 • Isiriqning shonalash davrida olinadigan o‘ti va urug‘lari davolashda ancha samarali hisoblanadi;
 • Isiriqni tinchlantiruvchi vosita sifatida ham qo‘llash mumkin. Bu xususiyati uyqusizlikda ajoyib foyda beradi;
 • O‘simlikning shirasi – katarakda ancha samara beradi (Qaynatmasi bilan yuz yuviladi);
 • Uy-joylarni dezinfeksiya qilish maqsadida tutatib qo‘yish mumkin;
 • Isiriqning sut shirasi tibbiy paxtaga shimdirilib, qichimadan qiynalgan joylarga 10 kun davomida davomida surtilsa, qichimani tuzatadi;
 • Yurak faoliyatini yaxshilsh maqsadida isiriq urug‘I, sedana, kamfora, murch, petrushka, qora zira, za’faron teng miqdorda olinib, aralashtiriladi. Hamda asal yoki shaker qo‘shilib kuniga bir mahal ichiladi;
 • Ich dam bo‘lganda isiriqga, petrushka urug‘ini hamda yalpiz, zanjabil kabilarni aralshtirilib ichilsa, shifo bo‘ladi;

Isiriq peshob haydovchi, tish og‘rig‘i, terlatuvchi, grippni oldini oluvchi, oshqozon-ichak tizimi kasalliklarini davolovchi xususiyatlari ham mavjud!

  Isiriq mavzusiga oid yana bir maqola:

O‘simlik ildizida 3,3 % gacha , poyasida 3,57 % gacha , bargida 4,96 % va urug‘ida 6,60 % gacha alkaloidlar borligi qayd qilingan bo‘lib , ular yig‘indisidan garmalin , garmin, peganol , dezoksipeganin kabi moddalar ajratib olingan . Isiriq qadim zamonlardan beri sharq xalqlari medesinasida qo‘llanilib kelinayotgan shifobaxsh giyohlardan hisoblanadi .

Xalq medesinasida isiriqning yer ustki qismining qaynatmasidan teri kasalliklarida ,bodni davolashda vanna qilish yo‘li bilan foydalanish tavsiya etilgan . Shuningdek , isiriqdan tayyorlangan qaynatma va damlamalardan bezgak , tutqanoq , nevrasteniya , shamollash bilan bog‘liq bo‘lgan kasalliklarda foydalaniladi . Isiriqdan tayyorlangan qaynatma bilan og‘iz chayiladigan bo‘lsa , og‘iz bo‘shlig‘i va tomoqning shamollashiga barham beriladi .

Abu Ali Ibn Sino isiriqni kuymich asablari shamollaganida , tizza va suyaklar qaqshab og‘riganida , og‘riq qoldiruvchi omil sifatida ishlatishni tavsiya etgan . U isiriqdan kuchli siydik haydovchi omil sifatida foydalangan . Isiriqning sut shirasiga 10 kun davomida shimdirilgan bir tutam paxta yoki junli mato qichma bilan og‘rigan bemorlarga surtilsa , ular anchagina taskin topishi haqidagi ma’lumot ulkan ensiklopedist olim Abu Rayhon Beruniyning «Kitob as-saydana fit-tibb» asarida keltirilgan . Isiriq va zig‘ir urug‘ining qaynatmasi nafas olishining qiyinlashishida , qalampir urug‘i qaynatmasi bilan birga zahm , bod kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Ilmiy medesinada isiriqning dorivor preparatlari qo‘l , oyoq va boshqa yerlarning doim titrab turishi hamda tutqanoq kasalliklarini davolashda ishlatiladi .

Isiriqning dorivor preparatlari uxlatuvchi ta’sirga ham ega . Isiriq tutuni bilan xonalarni tutatish sharq xalqlari orasida odat tusiga kirgan. Bu esa uy-joylarni dezinfeksiya qilish bilan birga xona havosini tozalaydi .

Гармала психоделик. Гармала, Аяуаска и загадка персидских узоров...

Гармала психоделик. Гармала, Аяуаска и загадка персидских узоров...

Хорошо известно, что одним из главных психоактивных составляющих (алкалоидов) Аяуаски является гармалин. Интересно, что гармала (Peganum Harmalae), из которой впервые был выделен этот алкалоид, с древних времен был хорошо известен в Средней Азии.

Гармала известна также под именем рута, могильник и белобок. В Узбекистане это растение называют "исирик" (узб.) или "испанд" (тадж.). К последнему названию часто добавляют "хазор" (тысяча), чтобы подчеркнуть: "хазор испанд" — "лекарство от тысячи болезней".

Гармала психоделик. Гармала, Аяуаска и загадка персидских узоров...

Гармалу легко найти на рынке (обычно у торговцев специями) — там растение продают в виде гербария и почти целиком — вместе со стеблями, шаровидными коробочками с семенами. Для окуривания жилища таким гербарием необходимо положить несколько его веточек на раскалённый противень (или сковороду).

Гармала содержит значительное количество алкалоидов (бета-карболины), в том числе гармин (банистерин) и — гармалин (гармидин).

Для справки: Гармала обыкновенная — многолетнее травянистое растение (30-100 см выc.) с сильным специфическим запахом. Цветёт бледно-желтыми, или белыми цветками. Плод — приплюснутая, шаровидная, трехгнездная и трехстворчатая коробочка. Семена многочисленные, коричневые или темно-бурые, угловатые. Одно растение образует до 120 тысяч семян. Растет на солонцеватых, глинистых почвах и песках, около колодцев, на пустынных пастбищах, вдоль скотопрогонных трактов, на каменистых участках, на пустырях, у дорог и редко как сорняк в посевах. Сушат под навесом с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 7-10 см на бумаге или ткани.

Запас этой травы есть почти в каждом узбекском доме. Её дым успокаивает, расслабляет и дезинфицирует. Тысячи лет её возжигают во время эпидемий, ритуального очищения и развития экстрасенсорных, способностей. В зависимости от дозы, она может быть лекарством или психоделиком.

Полагают, что гармала попала в Азию из Индии, где, возможно, использовалась для приготовления загадочного напитка Сомы, с помощью которого возможно было "стать бессмертным, вступить в мир света и познать богов". По крайней мере, у обоих растений много общего — в ведической Индии культ Сомы был связан с луной, в то время, как азиатские жрецы считали гармалу лунной богиней.

Напрашивается вполне закономерный вопрос — а что если одним из источников вдохновения древних персидско-таджикских мастеров служила именно гармала? И не потому ли мистические узоры на стенах мечетей и медрессе так напоминают узоры Аяуаски?
Гармала психоделик. Гармала, Аяуаска и загадка персидских узоров...

Гармала психоделик. Гармала, Аяуаска и загадка персидских узоров...

Трава могильник в магии. Свойства культуры

Трава адрасман имеет сложный химический состав, состоящий их различных веществ:

 1. Органические кислоты.
 2. Стероиды.
 3. Жирные масла.
 4. Протеины.
 5. Каротиноиды,
 6. Сапонины.
 7. Большое количество алкалоидов (бета-карболинов).
 8. Гармин (банистерин) и другие вещества.

В семенах растения содержится до 14% жирных масел и красящих пигментов. В состав наземной части травы в большом количестве входят: калий, железо, магний, цинк, стронций, а также множество микроэлементов. В корневой части растения находится до 2,7% алканоидов.

Основное фармакологическое свойство исырык травы, или травы гармала, и причина ее применения в нетрадиционной медицине заключаются в успокаивающем, обезболивающем, противовоспалительном и антисептирующем воздействии на организм человека. Кроме того, травяные настои и сборы оказывают потогонный и мочегонный эффекты.

Во многих странах Востока траву могильник считают священной, ее энергетика и воздействие на человека связаны с поверьями и мифологией, доставшимися от дальних предков. Считается, то амулет из высушенной травы может оберечь его владельца от злых духов. С древних времен испанд траве придается большое значение, ей приписывают необыкновенные волшебные свойства и применяют для борьбы с нечистой силой, для снятия порчи и сглаза.

Высушенные семена могильника используют для окуривания, для этого их бросают на раскаленные угольки или сильно нагретый металлический плоский предмет. Начинает выделяться дым с чудесным запахом, который немного дурманит и опьяняет, как бы манит к себе. Такой необычный эффект психотропного воздействия связан с тем, что ароматический запах способен расширять сосуды головного мозга и улучшать работу кровеносной системы.

Все части растения ядовиты

То, что называется сглазом или порчей, или говоря научным языком – биоэнергетическим воздействием, напрямую связано с мозговой деятельностью человеческого организма.

На заметку. Энергетическое воздействие гармалы травы на организм человека аналогично воздействию можжевельника и ладана.

О болезнях и вредителях

Все части растения ядовиты, поэтому траву могильник, или исырык траву, обходят практически все насекомые-вредители. Кроме того, произрастание в суровых условиях жизни превратило это растение в один из самых выносливых видов растительного мира. В Средней Азии гармалу можно встретить посреди пустыни возле редких колодцев с водой. Бывает, что вода в источнике иссякает, и колодец со временем засыпается песком, гармала трава долгие годы по-прежнему растет на этом месте.

Пеганум гармала употребление. Гармала обыкновенная (Peganum harmala)

Исирик перевод на русский. Из истории… 05

Син.: рута, исирик, могильник, белобок, могильная трава, пиган, стрелина, юзерлик, сплотник, юзюрлюн.
Многолетнее травянистое растение со специфическим запахом, буйным цветением и множеством полезных веществ. Гармалу обыкновенную успешно используют в медицинских целях, соблюдая точные дозировки, поскольку растение ядовитое.
Растение ядовито!

Формула цветка

Формула цветка гармалы обыкновенной: ♀♂ *Ч5Л5Т12+15П(3).

в медицине

сырье гармалы обыкновенной применяется в странах азии, африки, в некоторых европейских странах для лечения периферической нервной системы (мононевриты, полиневриты, невриты). из алкалоидов хиназолиновой группы растения изготавливают дезоксипеганина гидрохлорид - препарат, который обладает обратимым антихолинэстеразным действием. назначается он при миастении, миопатоподобных состояниях, гемипарезах, гемиплегии, поражении передних рогов спинного мозга. благодаря действию препарата восстанавливается нервномышечная проводимость, повышается тонус гладких мышц.

Алкалоид гармин наземной части или семян гармалы в виде хлористоводородной соли используют при лечении некоторых заболеваниях центральной нервной системы (дрожательного паралича, последствий эпидемического воспаления мозга, паркинсонизма ).

Пеганина гидрохлорид ранее применялся как антихолинэстеразное средство при миастении и миопатии, слабительное средство при запорах и атонии кишечника различного происхождения. Гармалиновые алкалоиды в составе семян рекомендованы при терапии последствий энцефалита эпидемического, дрожательного паралича. Сейчас пеганин как фармакологический препарат не выпускается. Его заменили менее токсичные и более эффективные лекарства. В Российскую фармакопею данное растение и препараты из него не включены, лечебные свойства гармалы находятся в стадии изучения.

Алкалоиды травы гармалы способны противостоять кокаиновой, героиновой зависимости. В некоторых клиниках растение применяют при терапии алкогольной и никотиновой зависимости.

Противопоказания и побочные действия

Соблюдение правильной дозировки средств на основе гармалы исключает возможные судороги, депрессию, тахикардию, сонливость, галлюцинации, понижение температуры тела. Длительное применение гармалы и препаратов из нее ведет за собой затруднение дыхания, увеличение мочеотделения, нарушение функциональности желудочно-кишечного тракта. В больших концентрациях основные алкалоиды состава растения (пеганин, гармин, гармалин) могут привести к возникновению конвульсий, дрожи и паралича опорно-двигательного аппарата, летальному исходу. Противопоказания гармалы следует учитывать также категории беременных и кормящих женщин.

В других областях

Запас травы гармалы присутствует практически в каждом узбекском доме. Дым растения не только успокаивает, но и дезинфицирует помещение: фитонциды растения изгоняют насекомых из жилья. Применяют траву гармалы в ритуальных обрядах. В шаманских действиях арабских кочевников семена растения играют особую роль. Благодаря алкалоиду гармололу, из гармалы получают красную, насыщенного оттенка краску. Используют растение для окраса фески – национального головного убора Турции (отсюда и особое название гармалы – «турецкая краска»).

Настоем травы гармалы эффективно излечивают чесотку у домашних животных, к примеру, у верблюжат. Растение обладает инсектицидным свойством, поэтому используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.